تبلیغات
شیوه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - ایجاد انگیزش درونی


Admin Logo
themebox Logo


استخاره آنلاین با قرآن کریم


جاوا اسكریپت

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
تاریخ:شنبه 17 دی 1390-22:29

ایجاد انگیزش درونی

چگونه انگیزش درونی دانش آموزان را افزایش دهیم؟

1- ارائه تکالیف متناسب با توانایی دانش آموزان

2- استفاده از فعالیتهایی که با زندگی واقعی دانش آموزان ارتباط دارد

3- درگیر نمودن دانش آموزان در فعالیتهای یادگیری به صورت عاطفی

4- اجتناب از ارائه فعالیتهای خسته کننده به دانش آموزان

5- استفاده از روشهای متنوع تدریس

6- عدم تاکید بر پاداشهای بیرونی

7- شناسایی دقیق دانش آموزان از هر نظر

8- رفتار بدبینانه نداشتن

9- فرصت ابراز وجود به دانش آموزان دادن

10- اهمیت دادن به رفتارهای مثبت

11- افزایش آگاهی های معلم

12- نشان دادن احترام متقابل در مدرسه وکلاس

13- عادت ندادن دانش آموزان به جایزه وپاداش

14- آگاهی وحساسیت به عواملی که در مدرسه وکلاس تاثیر گذاراست