تبلیغات
شیوه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - ارزشهای مورد توجه درارزشیابی


Admin Logo
themebox Logo


استخاره آنلاین با قرآن کریم


جاوا اسكریپت

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
تاریخ:پنجشنبه 29 دی 1390-21:19

ارزشهای مورد توجه درارزشیابی

1- ارزشیابی باید از روائی لازم برخوردار باشد :ارزشیابی باید بتواند آنچه را که شما می خواهید و هدف ارزشیابی است بسنجد .برای مثال وقتی اراده می کنید که مقوله مهارت کشف عیب و رفع آن را ارزشیابی کنید .

 

2- ارزشبابی باید دارای اعتبار باشد در نمره دادن نباید ایرادی وجود داشته باشد .باید در ارزشیابی هر ورقه ،بین تصحیح کنندگان اتفاق نظر وجود داشته باشد . همه اوراق باید با هم نمره گذاری شوند .همچنین نمره های یک تصحیح کننده در موقعیتهای گوناگون نباید بایکدیگر اختلاف داشته باشد .

 

3- ارزشیابی باید عادلانه باشد . هنگام استفاده از ابزارهای ارزشیابی و فرایندهای آن برای همه دانش آموزان جنبه عدالت رعایت شده باشد .

 

1- ارزشیابی باید از روائی لازم برخوردار باشد :ارزشیابی باید بتواند آنچه را که شما می خواهید و هدف ارزشیابی است بسنجد .برای مثال وقتی اراده می کنید که مقوله مهارت کشف عیب و رفع آن را ارزشیابی کنید .

 

2- ارزشبابی باید دارای اعتبار باشد در نمره دادن نباید ایرادی وجود داشته باشد .باید در ارزشیابی هر ورقه ،بین تصحیح کنندگان اتفاق نظر وجود داشته باشد . همه اوراق باید با هم نمره گذاری شوند .همچنین نمره های یک تصحیح کننده در موقعیتهای گوناگون نباید بایکدیگر اختلاف داشته باشد .

 

3- ارزشیابی باید عادلانه باشد . هنگام استفاده از ابزارهای ارزشیابی و فرایندهای آن برای همه دانش آموزان جنبه عدالت رعایت شده باشد .

 

4- ارزشیابی باید مساوات را رعایت کند . روشهای ارزشیابی نباید بین دانشجویان یا دانش آموزان تبعیض قائل شود و هیچ فرد یا گروهی را محروم کند .دانش آموزان ممکن است روشهای متفاوتی از ارزشیابی را ترجیح دهند برای مثال بعضی در امتحان کتبی و بعضی در امتحان شفاهی بهتر عمل می کنند بنابراین ترکیب متفاوتی از روشها توصیه میشود .

 

5- ارزشیابی باید مرحله ای و تکوینی باشد.ارزشیابی برای همه کسانی که در آن نقشی دارند فعالیتی وقت گیر است بنابراین به نظر می رسد که اگر ارزشیابی به مثابه وسیله ای برای آگاهی دانش آموز از نتیجه و چگونگی بهبود کارخود به کار گرفته نشود  ، فقط وقت و امکانات را به هدر داده است .بنابراین آن نوع ارزشیابی که نوعا" پایانی ( مجموعی ) است ، (برای مثال در آن صرفا" به دادن نمره یا امتیاز بسنده می شود ) اطلاعات اندکی در اختیار دانش آموزمی گذارد. در حالیکه ارزشیابی تکوینی عموما" سبب می شود که دانش آموز به دفعات بتواند در پیشداوری های خود نسبت به توانائیهایش اطمینان پیدا کند .

 

6- ارزشیابی باید به هنگام باشد . ارزشیابی هائیکه در پایان دوره یادگیری انجام میشود از نظر فراهم آوردن بازخورد برای دانش آموزانان مفید نیستند .و به سان عارضه مرگ ناگهانی فرصتی برای انجام کاری برای اصلاح و بهبود یا قبولی و مردودی باقی نمی گذارد حتی در امتحانات رسمی آخر سال باید فرصتهائی برای دانش آموزان برای مرور مطالب و ارائه بازخورد مناسب فراهم شود .

 

7- ارزشیابی باید رشد دهنده باشد. بهترین کار این است که ارائه بازخورد به دانش آموزان مستمر باشد در اینصورت مجموعه ارزشیابی های کوچک نمره نهائی را تشکیل میدهد . این روش نتایج غیر قابل انتظار به دست نمی دهد و موجب ناراحتی های روانی و اظطراب نمی شودبه ویژه وقتی با ارزشیابی مطلوب و منحصر بفرد مقایسه شود .

 

8- ارزشیابی باید امکان جبران را فراهم کند. بیشتر مراکز آموزشی و موسسات اصرار دارند که نظامهای ارزشیابی فرصت جبران شکست را به نحوی برای دانش آموزان پیش بینی نمایند .این امر نه تنها درست و عادلانه است بلکه از میزان عدم موفقیت و افت تحصیلی در موسسات آموزشی می کاهد .

 

9- ارزشیابی باید دارای جاذبه باشد .نظامهای ارزشیابی نباید حالت اجبار و تحمیل داشته باشد .تضمین کیفیت ارزشیابی بدون آنکه بتواند در دانش آموز انگیزه تلاش بوجود آورد غیر ممکن است این بدان معنا نیست که نظام ارزشیابی فقط سبب شود تا درصد معینی از دانش آموزان به موفقیت دست یابند . نظام ارزشیابی خوب به همه پذیرفته شدگانی که درشرف گذرانده یک دروه آموزشی هستند امکان میدهد تا در ارزشیابی موفق شوند .مشروط بر اینکه خوب بیاموزند و سخت تلاش کنند .

 

10- ارزشیابی باید موثر و مفید باشد . می توان به نظامهای بسیار کارآمد ارزشیابی را طراحی کرد ولی چنانچه استفده موثر از وقت و منابع صورت نگیر غیر قابل اجرا خواهد بود .نه فشارکار و مسئولیت بیش از اندازه بر مدیران و دست اندرکاران ارزشیابی باید تحمیل شود و نه انتظارات دانش آموزان که در ارزشیابی شرکت می کنند باید نادیده گرفته شود .


منبع :کمیسیون بهبود ارزشیابی وپیشرفت تحصیلی