تبلیغات
شیوه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - ویژگیهای یک سنجش خوب وواقعی


Admin Logo
themebox Logo


استخاره آنلاین با قرآن کریم


جاوا اسكریپت

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
تاریخ:چهارشنبه 5 بهمن 1390-20:34

ویژگیهای یک سنجش خوب وواقعی

هر نوع سنجشی این وی‍ژگیهارا با ید داشته باشد

 

    توانایی لازم برای یادگیری ما دام العمر 
  

   توانایی ودانش لازم در انتخاب شیوه برخورد با مسائلی كه حل آنها نیاز به تفكروگذشت زمان  دارد 
  

     تمایل ومهارت كار در گروه اجتماعی 
  

     توانایی برقراری ارتباط مناسب در شرایط مختلف اجتماعی 
  

     ارج گذاری به ارزشهای والای اجتماعی ،انسانی ،فرهنگی ومذهبی 
  

     توانایی حل مسائل (به خلاقیت وذكاوت نیاز دارد)

 

     شیوه ای كه بر یادگیری وتفكر به خصوص تفكر در سطوح بالا مثل روش حل مسئله تاكید دارد 
   

     تكا لیفی كه به توانایی های دانش آموزان در انجام یك فعا لیت یا تولید یك محصول كیفی بیانجامد 
  

     عملكرد معنا داری كه در زندگی روز مره ومعمولی دانش آموز كاربرد دارد 
  

     رقابتهایی كه هم به درستی استفاده می شوند وهم به خوبی قضاوت می شوند
  

      تعامل مثبت وسازنده بین امتحان دهنده وامتحان گیرنده
  

      تكا لیف معنا داری كه باعث رشد وپیشرفت فراگیران شود
 

     پژوهش مطمئنی كه به تلفیق ویا تولید دانش بیانجامد نه بازگو كردن دانش واطلا عات دیگران

 

 

      در ارزشیابی كمی فرایند ها ومولفه های ارزشیابی می شوند كه ارزش كمتری دارند 
    

      در ارزشیابی كیفی فرایند ومولفه هایی ارزشیابی می شوند كه ارزش مهمتری دارند


منبع :وبلاگ رویکردهای جدید درتعلیم وتربیت