تبلیغات
شیوه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - متن آئین نامه جدیدارزشیابی دوره راهنمایی تحصیلی


Admin Logo
themebox Logo


استخاره آنلاین با قرآن کریم


جاوا اسكریپت

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
تاریخ:دوشنبه 22 اسفند 1390-22:04

متن آئین نامه جدیدارزشیابی دوره راهنمایی تحصیلی

آیین نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره راهنمایی تحصیلی | چاپ | ۱۸ مهر ۱۳۸۶ مصوبه هفتصد و پنجاهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 26/4/1386

 ماده (1) : تعاریف ارزشیابی تحصیلی و تربیتی: ارزشیابی تحصیلی و تربیتی بخش جدایی ناپذیر فرآیند یاددهی یادگیری است که داوری و قضاوت در مورد آموخته ها و تغییر رفتار دانش آموز در جهت نیل به هدفهای آموزشی و پرورشی بر اساس آن صورت می پذیرد.

 ارزشیابی تشخیصی: ارزشیابی تشخیصی به منظور آگاهی از میزان آمادگی دانش آموز جهت شروع مناسب تدریس مطالب جدید توسط معلم انجام می گیرد.

ارزشیابی تکوینی : مجموعه اقدامات و فعالیت‌هایی است که به صورت مستمر توسط معلم و دانش‌آموز و سایر ارزیابی کنندگان به منظور بهبود فرایند یاددهی ـ یادگیری، در طول هر نوبت به عمل می‌آید که شامل انجام تکالیف درسی، آزمون‌های عملکردی، فعالیت‌های مرتبط با درس خارج ازکلاس به صورت فردی یا گروهی (فعالیت‌های پژوهشی و ...) ارزشیابی‌های باز و مشاهدات تدریجی رفتار و خودارزیابی و نظر اولیاء دانش آموز می‌باشد.

 ارزشیابی باز : به آن نوع ارزشیابی اطلاق می‌شود که دانش‌آموزان بتوانند هنگام آزمون از کتاب درسی و سایر منابع مرتبط دیگر به صورت گروهی یا فردی نیز استفاده نمایند. بدیهی است که در ارزشیابی باز سؤالات باید جنبة تفسیری، تحلیلی، ترکیبی و استنباطی داشته باشد.

خودارزیابی : ایجاد فرصت و شرایطی توسط معلم است تا دانش‌آموزان بتوانند درباره میزان یادگیری خود به قضاوت و ارزیابی بپردازند.

 آزمون عملکردی : آزمونی است که توسط معلم صورت می‌گیرد و ناظر بر مشاهده و عمل دانش‌آموزان در انجام تکالیف محوله یا داوطلبانه است.

ارزشیابی گروهی (مشارکتی) : نوعی ارزشیابی است که در فرایند اجرایی آن، دانش‌آموزان صرفاً موضوع ارزشیابی نیستند بلکه بطور فعال و به صورت گروهی در امر ارزشیابی شرکت و با هم همکاری می‌کنند.

 ارزشیابی پایانی : عبارت از ارزشیابی‌هایی است که در پایان هر یک از نوبت‌های مذکور در ماده 3 به عمل می آید.

 

آیین نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره راهنمایی تحصیلی | چاپ | ۱۸ مهر ۱۳۸۶ مصوبه هفتصد و پنجاهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 26/4/1386

 ماده (1) : تعاریف ارزشیابی تحصیلی و تربیتی: ارزشیابی تحصیلی و تربیتی بخش جدایی ناپذیر فرآیند یاددهی یادگیری است که داوری و قضاوت در مورد آموخته ها و تغییر رفتار دانش آموز در جهت نیل به هدفهای آموزشی و پرورشی بر اساس آن صورت می پذیرد.

 ارزشیابی تشخیصی: ارزشیابی تشخیصی به منظور آگاهی از میزان آمادگی دانش آموز جهت شروع مناسب تدریس مطالب جدید توسط معلم انجام می گیرد.

ارزشیابی تکوینی : مجموعه اقدامات و فعالیت‌هایی است که به صورت مستمر توسط معلم و دانش‌آموز و سایر ارزیابی کنندگان به منظور بهبود فرایند یاددهی ـ یادگیری، در طول هر نوبت به عمل می‌آید که شامل انجام تکالیف درسی، آزمون‌های عملکردی، فعالیت‌های مرتبط با درس خارج ازکلاس به صورت فردی یا گروهی (فعالیت‌های پژوهشی و ...) ارزشیابی‌های باز و مشاهدات تدریجی رفتار و خودارزیابی و نظر اولیاء دانش آموز می‌باشد.

 ارزشیابی باز : به آن نوع ارزشیابی اطلاق می‌شود که دانش‌آموزان بتوانند هنگام آزمون از کتاب درسی و سایر منابع مرتبط دیگر به صورت گروهی یا فردی نیز استفاده نمایند. بدیهی است که در ارزشیابی باز سؤالات باید جنبة تفسیری، تحلیلی، ترکیبی و استنباطی داشته باشد.

خودارزیابی : ایجاد فرصت و شرایطی توسط معلم است تا دانش‌آموزان بتوانند درباره میزان یادگیری خود به قضاوت و ارزیابی بپردازند.

 آزمون عملکردی : آزمونی است که توسط معلم صورت می‌گیرد و ناظر بر مشاهده و عمل دانش‌آموزان در انجام تکالیف محوله یا داوطلبانه است.

ارزشیابی گروهی (مشارکتی) : نوعی ارزشیابی است که در فرایند اجرایی آن، دانش‌آموزان صرفاً موضوع ارزشیابی نیستند بلکه بطور فعال و به صورت گروهی در امر ارزشیابی شرکت و با هم همکاری می‌کنند.

 ارزشیابی پایانی : عبارت از ارزشیابی‌هایی است که در پایان هر یک از نوبت‌های مذکور در ماده 3 به عمل می آید.

ماده (2) : اهداف در دوره راهنمایی تحصیلی، ارزشیابی دانش‌آموزان مبتنی بر اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با تأکید بر اهداف زیر انجام می‌گردد :

1-2- جمع آوری و تولید اطلاعات برای اصلاح برنامه ها و روشهای آموزشی

 2-2ـ حصول اطمینان از تحقق یادگیری در دانش‌آموزان برای ارتقای آنان به پایه یا دوره تحصیلی بالاتر

 3-2- اصلاح و بهبود فرایند یاددهی ـ یادگیری 4

-2ـ ایجاد مهارت خودارزیابی به صورت فردی و گروهی در دانش‌اموزان

 5-2ـ تشخیص و پرورش استعدادها،علایق و خلاقیت دانش‌آموزان به منظور راهنمایی آنان در فعالیت‌های حال و آینده

6-2ـ ایجاد التزام به رشد همه جانبه دانش آموزان و رعایت اصل تفاوت‌های فردی در فرایند یاددهی ـ یادگیری

 7-2ـ امید آفرینی و تقویت اعتماد به نفس در دانش‌آموزان

ماده (3) : ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دانش آموزان در نوبت های زیر انجام می شود:

 الف) ارزشیابی نوبت اول (لغایت پایان دی ماه)

ب) ارزشیابی نوبت دوم (لغایت پایان خردادماه)

ج) ارزشیابی ویژه دانش‌آموزانی که در در درس یا دروسی در خرداد ماه تجدید شده‌اند و در کلاسهای جبرانی تابستانی شرکت می کنند (لغایت نیمه اول مرداد ماه)

د ) ارزشیابی ویژه دانش‌آموزانی که در خرداد یا مرداد ماه قبول نشده‌اند (لغایت 20 شهریورماه)

ﻫ ) ارزشیابی ویژه دانش‌آموزانی که در نوبت مرداد یا شهریور ماه شرایط قبولی پایه سوم را احراز نمی‌کنند (لغایت 20 دی‌ماه)

 و) ارزشیابی از غایبین موجه که حداکثر دو هفته پس از اعلام نتایج ارزشیابی های خرداد و شهریور انجام می شود.

 تبصره 1 - در ایام ارزشیابی پایانی نوبت اول ، کلاس‌های درس دایر خواهد بود. ولی مدارس می توانند با اخد مجوز از کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش منطقه/ ناحیه/ شهرستان حداکثر به میزان دو هفته متوالی کلاس درس را در نوبت اول تعطیل نمایند. در این صورت مدیر مدرسه موظف است مراتب را به صورت مکتوب به اولیای دانش آموزان اطلاع دهد. در ایام برگزاری ارزشیابی نوبت دوم کلاس‌های درس دایر نمی باشد.

تبصره 2- در مناطق گرمسیری، ارزشیابی نوبت اول و دوم به تشخیص کمیسیون خاص منطقه حداکثر دو هفته زودتر برگزار خواهد شد.

تبصره 3- مدرسه می تواند با اخذ مجوز کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش محل از دانش آموزی که به ضرورت به اتفاق والدین خود به خارج از کشور عزیمت خواهد کرد، حداکثر یکماه قبل از شروع ارزشیابی پایانی، ارزشیابی به عمل آورد.

 ماده (4) : نوع ارزشیابی پایانی هر درس به شرح جدول پیوست می‌باشد.

ماده (5) : نمره ارزشیابی هر درس بر مبنای 20 خواهد بود که سهم نمره ارزشیابی تکوینی و پایانی هر یک می باشد لکن متناسب با ماهیت هر درس، سهم نمره تکوینی قابل افزایش خواهد بود که در راهنمای برنامه درسی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش مشخص می گردد.ضمناً چنانچه در هر یک از نوبت های ارزشیابی، نمره دانش آموزی پس از محاسبه میانگین نمره ارزشیابی تکوینی و پایانی به صورت اعشاری بود، معلم مربوط می تواند با توجه به وضعیت درسی دانش آموز در کلاس به هر نحو که صلاح می داند نمره وی را سر راست کند.

 تبصره‌1- نمره ارزشیابی‌هردرس‌ درنوبت‌اول‌بااحتساب‌ ضریب‌یک‌ودرنوبت‌دوم‌بااحتساب‌ضریب دو‌ در کارنامه‌ درج‌ می‌گردد.

 تبصره 2- معلم موظف است حداکثر تا پنج روز قبل از برگزاری ارزشیابی پایانی هر نوبت نمره ی ارزشیابی تکوینی را به دفتر مدرسه تحویل دهد. در ضمن معلمان بایدنتایج ارزشیابی‌های به عمل آمده در مورد هر دانش‌آموز را در صورت مرخصی یا انتقال از طریق مدیر مدرسه به معلم جدید تحویل دهند.

 تبصره 3- با توجه به نقش اولیای دانش آموزان درفعالیت های خارج از مدرسه، معلمان می توانند حداکثر تا یک نمره ارزشیابی تکوینی هردرس رادر هر نوبت به نظر اولیای دانش آموزان اختصاص دهند.

 تبصره 4- در ارزشیابی های پس ازنوبت دوم نمره هر درس به شرح زیرمحاسبه می گردد: نمره پایانی دروس تجدیدی (یا غایبین موجه) به علاوه نمره تکوینی نوبت دوم تقسیم بر عدد2

 تبصره 5- دانش‌آموزی که به علت غیبت موجه (ثبت‌نام بدون حضور در کلاس با مجوز کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش، بیماری و نظایر آن) در طول سال تحصیلی فاقد نمره ارزشیابی تکوینی است ولیکن در ارزشیابی پایانی دارای نمره است، نمره ارزشیابی پایانی هر نوبت وی جایگزین نمره ارزشیابی تکوینی همان نوبت می‌گردد.

تبصره 6- نمره ارزشیابی تکوینی دانش‌آموزی که قبل از برگزاری ارزشیابی پایانی با رعایت مقررات از مدرسه‌ای به مدرسه دیگر منتقل شود، توسط معلم مدرسه مقصد بر اساس ارزشیابی‌های وی و ارزشیابی‌های معلم مدرسه قبل (در صورت وجود) تعیین می‌شود.

تبصره 7- مدیر مدرسه موظف است در طول هر نوبت حداقل یک بار (حدود یک ماه قبل از ارزشیابی پایانی) دانش‌آموز و ولی وی را از وضعیت تحصیلی دانش آموز در هر درس مطلع نماید.

تبصره 8- نمره ارزشیابی دانش‌آموزان در هر درس و در هر نوبت به وسیله معلم در لیست نمره‌ها ثبت و امضا می‌شود و حداکثر 10 روز بعد از خاتمه ارزشیابی هر نوبت تسلیم دفتر مدرسه می‌گردد.

ماده (6) : ارزشیابی پایانی پایه های اول و دوم و نوبت اول پایه سوم داخلی است و توسط مدرسه برگزار می‌شود. ارزشیابی پایانی نوبت دوم و تجدیدی پایه سوم راهنمایی به صورت هماهنگ با سوالات واحد و برنامه معین که توسط سازمان آموزش و پرورش استانها طرح و در مدرسه برگزار می شود.

 تبصره1 - معاونت آموزش‌ وپرورش‌ عمومی می تواند در هر یک از پایه‌های تحصیلی دوره راهنمایی، سؤالات ارزشیابی پایانی نوبت دوم یک یا دو ماده درسی را طرح کرده و با اطلاع قبلی به استانها ارسال نماید.

 تبصره2- طراحی سوال موضوع تبصره 1 این مادّه برای مراکز آموزشی تابعه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور حسب مورد به سازمان ذی ربط واگذار می شود.

 تبصره 3- ارزشیابی غایبین موجه دروس هماهنگ (تبصره 1 ) به صورت داخلی و توسط مدرسه برگزار می شود.

 ماده (7): ارزشیابی‌ پایانی‌ نوبت‌ اول‌ از مطالب‌ تدریس‌ شده‌ همان‌ نوبت‌ و ارزشیابی‌ پایانی‌ نوبت‌ دوم‌ و پس از آن ازتمام‌ محتوای‌ کتاب‌ درسی‌ به‌ عمل‌ می‌آید. تبصره - در مراکز آموزشی تابعه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان محتوای جزوات تکمیلی نیز در طراحی سوال لحاظ می شود.

 ماده (8) : برای دارندگان نقص عضو مؤثر در ارزشیابی کتبی، شفاهی و عملی، مدیر مدرسه با اطلاع اداره آموزش و پرورش متبوع، تسهیلاتی متناسب با نقص عضو فراهم می‌نماید. این گونه افراد در صورت لزوم از ارزشیابی دروس عملی که از نظر جسمی قادر به انجام نمی‌باشند معاف می‌شوند. در چنین صورتی اگر درس یا دروس مذکور دو نوع ارزشیابی (کتبی/ شفاهی ـ عملی) داشته باشد، برای ارزشیابی کتبی یا شفاهی نمره 20 منظور می‌شود و اگر ارزشیابی درس صرفاً عملی باشد نمره‌ای منظور نخواهد شد، در این حالت صورت جلسه‌ای به امضای مدیر و دو نفر از معلمان تنظیم و تسهیلات فراهم شده مستند به این ماده در آن درج می شود. علاوه بر آن لازم است موضوع در ستون ملاحظات دفتر ثبت ارزشیابی و کارنامه تحصیلی این قبیل دانش‌آموزان در این خصوص توضیح داده شود.

 تبصره 1- ارزشیابی عملی درس تربیت بدنی برای دانش آموز موضوع این ماده باید متناسب با توانایی جسمی وی توسط معلم مربوط انجام شود. شیوه نامه مربوط توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2- دانش آموز استثنایی( نا بینا، جسمی – حرکتی ) و دانش‌آموزی که در زمان برگزاری ارزشیابی و یا قبل از آن دچار سانحه‌ای شود به نحوی که قادر به نوشتن نباشد، می‌توانند از منشی مناسبی که از طرف مدیر مدرسه تعیین می‌شود استفاده نمایند.

 تبصره 3- چنانچه دانش‌آموزی به دلیل بیماری خاص قادر به حضور در جلسه ارزشیابی‌پایانی نباشد با درخواست ولی و ارایه گواهی پزشک و با نظر مدیر، یکی از معلمان در خارج از مدرسه از وی ارزشیابی به عمل می‌آورد.

 تبصره 4- با توجه به شرایط خاص جسمانی دانش آموز، مدرسه می تواند با تایید شورای مدرسه، اقدام به برگزاری ارزشیابی دروس خاص به صورت چند گزینه ای ، املاء صحیح و غلط ، تخصیص وقت اضافی، متناسب سازی سوالات برای دانش آموزان استثنایی، جایگزین کردن نمره بخش کتبی به جای شفاهی یا بالعکس برای وی نماید.

 تبصره 5- دانش آموزان استثنایی که به علت اختلال تکلمی شدید قادر به خواندن نیستند( به استثنای دانش آموزان ناشنوا)، از ارزشیابی درس قرائت فارسی معاف می باشند. تبصره 6- دانش آموزانی که دارای اختلال جسمی- حرکتی، نابینایی و یا ناشنوایی هستند، از آموزش و ارزشیابی درس آموزش دفاعی معاف می باشند.

 ماده (9) : ارزشیابی تعلیمات دینی دانش‌آموزان اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی برابر شیوه‌نامه‌های وزارت آموزش و پرورش انجام و نمره آن در دفاتر ثبت ارزشیابی و کارنامه آنان قید می‌شود. دانش آموزان مذکور از شرکت در ارزشیابی درس قرآن معاف هستند و در کارنامه آنان برای این درس نمره ای منظور نخواهد شد. تبصره- در صورت تمایل دانش‌آموز به شرکت در ارزشیابی تعلیمات دینی اسلامی منعی برای شرکت وی نخواهد بود.

 ماده (10): ارزشیابی از رفتار دانش آموز در هر نوبت بر اساس میزان رعایت مقررات از سوی او، توسط مدیر و با نظرخواهی از معاون ، مربی تربیتی، اولیای دانش آموزان و بر اساس گزارشهای واصله از معلمان و سایر کارکنان مدرسه انجام می شود. گزارش وضعیت انضباط به صورت کیفی بوده و شامل یکی از موارد "عالی" ، " بسیار خوب" ، "خوب" و"نیاز به راهنمایی و تلاش بیشتر" می باشد.

 تبصره 1- نحوه و سهم هریک از عوامل مذکور در تعیین نمره انضباط را شورای مدرسه تعیین می کند.

 تبصره 2- در مواردی که وضعیت انضباطی دانش آموز حاکی از " نیاز به راهنمایی و تلاش بیشتر" است، موارد به ولی وی گزارش می شود.

 تبصره 3- وضعیت انضباط در محاسبه معدل ارزشیابی منظور نمی شود ولی در کارنامه تحصیلی و دفتر ثبت ارزشیابی درج می گردد.

 تبصره 4- برای شرکت‌کنندگان در ارزشیابی ورودی(تعیین پایه)، داوطلبان آزاد، طرح جامع ، دانش‌آموزانی که از جهش تحصیلی استفاده می‌کنند و دانش آموزانی که در شرایط سنی بالاتر از سن متعارف خود قرار دارند و در شهریور ماه به صورت یک نوبتی در ارزشیابی پایه بالاتر شرکت می کنند، نمره انضباط منظور نمی‌گردد.

 ماده (11) : چنانچه معلم مربوط ظرف 5 روز پس از انجام هر ارزشیابی پایانی، به هر علتی اوراق ارزشیابی را تصحیح نکند، مدیر مدرسه ضمن گزارش موضوع به اداره آموزش و پرورش متبوع باید به تشخیص خود، اوراق ارزشیابی را جهت تصحیح در اختیار یکی از معلمان واجد شرایط قرار دهد.

ماده (12) : مهلت اعتراض به نمرات ارزشیابی پایانی، حداکثر 5 روز پس از اعلام نتیجه آن نوبت خواهد بود. مدیر مدرسه موظف است اوراق ارزشیابی معترضان را جهت تجدید نظر در اختیار معلم مربوط و یا به تشخیص خود در اختیار معلم مربوط و یک نفر دیگر از معلمان همان درس قرار دهد. در صورت اعتراض مجدد و یا اختلاف نظر،‌نظر معلم سوم از همان درس تعیین‌کننده و لازم‌الاجرا است. تبصره- نمرات ارزشیابی تکوینی و نمرات دروس شفاهی و عملی قابل اعتراض نیستند و نمره اعلام شده قطعی است.

 ماده (13) : دانش‌ آموزی‌ در خردادماه‌ قبول‌ شناخته‌ می‌شود که‌ دارای‌ شرایط زیر باشد:

الف‌) معدل‌ کل‌ وی‌ کمتر از ده‌ نباشد .

ب‌ ) نمره‌ارزشیابی‌ نوبت‌ دوم‌ او در هیچ‌ یک‌ از مواد درسی‌ بدون‌ ضریب‌ کمتر از ده‌ نباشد.

ج‌ ) نمره‌ سالیانه‌ وی‌ در هیچ‌ یک‌ از مواد درسی‌ کمتر از 30 نباشد.

 تبصره ‌1- نمره‌ سالیانه‌ هردرس‌ حاصل‌ جمع‌ نمره‌ نوبت‌ اول‌ و دو برابر نمره‌ نوبت‌ دوم‌ خواهد بود.

تبصره‌ 2- معدل‌ کل‌ دانش‌آموز عبارت‌ است‌ از مجموع‌ نمره‌ سالیانه‌ همه‌ دروس‌ (به‌ جز ‌انضباط) تقسیم‌ بر سه‌ برابر تعداد مواد درسی‌ آن‌ پایه.‌

 تبصره 3- در مدارس راهنمایی وابسته به سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، دانش آموزی حق ادامه تحصیل در این مدارس را خواهد داشت که دارای شرایط زیر باشد:

 الف) معدل کل وی در خردادماه کمتر از 14 نباشد.

 ب) نمره ارزشیابی نوبت دوم وی در هیچ یک از مواد درسی بدون ضریب کمتر از 12 نباشد.

 ج) نمره سالیانه وی در هیچیک از مواد درسی کمتر از36 نباشد.

 ماده (14) : هر گاه معدل کل دانش آموزی در خرداد یا شهریور ماه در پایه های اول، دوم و سوم راهنمایی حداقل ده(10) باشد ولی در یک درس نمره کمتر از ده و یا معدل کل وی حداقل دوازده(12) باشد ولی در دو درس نمره کمتر از ده کسب کند، قبول شناخته می شود.

تبصره 1- دانش آموز در طول دوره راهنمایی می تواند در هر درس دو بار از مفاد این ماده استفاده کند. استفاده برای بار دوم از این ماده در هر درس، منوط به کسب حداقل نمره 5 می باشد.

تبصره 2- استفاده‌ دانش‌ آموز ازمفاداین‌ ماده‌ درخرداد ماه‌ به‌ شرط احراز بند ج‌ ماده‌ 13 و درخواست کتبی ولی دانش آموز بلامانع‌است‌.

 تبصره 3 - استفاده از مفاد این ماده در دفتر ثبت ارزشیابی و کارنامه تحصیلی، درج می شود.

تبصره 4- مدیران مدارس موظفند با همکاری اولیا و برنامه ریزی لازم، زمینه جبران ضعف درسی این قبیل دانش آموزان را فراهم آورند.

 تبصره 5- در مدارس راهنمایی وابسته به سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ، پس از برگزاری ارزشیابی نوبت دوم یا شهریور ماه ، دانش آموزی که معدل کل وی حداقل 15 باشد در یک درس و یا معدل کل وی حداقل 17 باشد در 2 درس نمره بین 10 تا 12 داشته باشد می تواند در این مدارس ادامه تحصیل دهد.

 ماده (15) : دانش‌ آموزی‌ که‌ نمره‌ ارزشیابی‌ نوبت‌ دوم‌ یا نمره‌ سالیانه‌ وی‌ در درس‌ یا دروسی‌ به‌ حدنصاب‌ قبولی‌ نرسیده‌ باشد تجدید شناخته‌ می‌شود و باید در نوبت تجدیدی‌ در ارزشیابی‌ آن‌درس‌ یادروس‌ شرکت‌ کند. نمرات‌ نوبت تجدیدی در ستون‌ تجدیدی‌ باضریب‌ دودرج‌ می‌گردد وبه‌ جای‌ نمره‌ خرداد ماه‌ همان‌ درس‌ یادروس‌ درمعدل‌ کل‌ محاسبه‌ و درصورت‌احراز شرایط مندرج‌ در بندهای‌ الف‌ وب‌ ماده‌ 13 و یا ماده 14 قبول‌ شناخته‌ می‌شود[1].

ماده (16) : ارزشیابی تجدیدی هر دانش‌آموز در همان شهرستان یا منطقه آموزشی برگزار می‌شود که ارزشیابی نوبت دوم را گذرانیده است؛ در صورتی که دانش آموز به دلیل موجه نتواند در ارزشیابی تجدیدی مدرسه مربوط شرکت نماید با اخذ گواهی عکس دار (حاوی مشخصات و مواد تجدیدی) از مدرسه مربوط و با معرفی اداره آموزش و پرورش مقصد می‌تواند در ارزشیابی تجدیدی یکی از مدارس شرکت نماید. نمره‌های تجدیدی چنین دانش‌آموزی از طریق اداره آموزش و پرورش مقصد، به اداره آموزش و پرورش مبداء جهت ابلاغ به مدرسه‌ای که دانش‌آموز قبلاً تحصیل می‌کرده است ارسال می‌گردد تا مدرسه مذکور با توجه به نمره‌های دیگر وی و رعایت سایر مقررات اعلام نتیجه ‌نماید.

ماده (17) : چنانچه‌ دانش‌ آموزی‌ در ارزشیابی‌ پایانی‌ نوبت‌ اول‌ یادوم‌ درسی‌ غیبت‌ غیرموجه‌ داشته‌باشد،نمره‌ پایانی‌ آن‌ درس‌ صفرمحسوب‌ می‌شود ونمره‌ وی‌ درآن‌ درس‌ از میانگین‌ نمره‌ ارزشیابی تکوینی آن‌ نوبت‌ ونمره‌ صفرتعیین‌ خواهدشد.

 تبصره‌ - در دروسی که ارزشیابی آنها به صورت (کتبی، شفاهی یا عملی) صورت می پذیرد، نمره دانش آموز به صورت زیر محاسبه می شود: نمره تکوینی آن نوبت به علاوه نمره صفر بخشی که غایب بوده به علاوه نمره پایانی بخشی که حاضر بوده تقسیم بر عدد3

 ماده (18) : دانش‌آموزی که به علت غیبت موجه در نوبت اول یا دوم یا هر دو نوبت در یک یا چند و یا تمام مواد درسی نمره ارزشیابی نداشته باشد، نمرات ارزشیابی نوبت بعدی و یا ارزشیابی مرداد یا شهریورماه وی برای نوبت اول یا دوم منظور می‌گردد و برابر شرایط مواد 13 و 14 اعلام نتیجه می‌شود.

 ماده (19) : اگر دانش‌آموزی با عذر موجه در ارزشیابی هیچ یک از مواد درسی نوبت دوم و شهریورماه شرکت نکند، صرفنظر از اینکه در نوبت اول نمره داشته یا نداشته باشد، آن سال تحصیلی برای وی وقفه تحصیلی محسوب می‌گردد.

 ماده (20) : چنانچه دانش‌آموزی بدون عذر موجه در فاصله زمانی بعد از ثبت‌نام و قبل از برگزاری ارزشیابی نوبت اول مدرسه را ترک کند هر چند که نمره ارزشیابی تکوینی داشته باشد آن سال تحصیلی برای وی ترک تحصیل تلقی شده و کارنامه مردودی صادر نمی‌گردد. اگر دانش‌آموزی بعد از برگزاری ارزشیابی نوبت اول بدون عذر موجه مدرسه را ترک کند و در هیچ یک از ارزشیابی مواد درسی نوبت دوم و شهریورماه شرکت نکند آن سال تحصیلی برای وی کارنامه مردودی صادر می‌گردد.

ماده (21) : از دانش‌آموزی که در ارزشیابی نوبت دوم و یا شهریورماه در یک یا چند ماده درسی غیبت موجه داشته باشد با پیشنهاد مدیر مدرسه و موافقت شورای مدرسه تا دو هفته پس از پایان آن نوبت، ارزشیابی به عمل می آید.

ماده (22) : غایبین موجه داوطلب آزاد در ارزشیابی نوبت دوم و شهریورماه می‌توانند در صورت موافقت کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش محل، تا دو هفته پس از پایان ایام ارزشیابی، در ارزشیابی درس یا دروس مربوط شرکت کنند.

 ماده (23) : از دانش‌آموزان تجدیدی که در کلاس‌های جبرانی تابستانی شرکت می‌نمایند، بلافاصله پس از اتمام دوره با رعایت سایر مقررات مربوط ارزشیابی به عمل می‌آید. نمره قبولی اینگونه دانش‌آموزان در ستون شهریور ماه درج خواهد شد. تبصره - دانش‌آموزانی که در این ارزشیابی در درس یا دروسی نمره قبولی کسب ننمایند اجازه دارند مجدداً در نوبت بعدی ارزشیابی آن درس یا دروس شرکت کنند.

 ماده (24): دانش آموزانی که ارزشیابی آنان به علل مختلف از قبیل حوادث غیرمترقبه یا بلایای طبیعی برگزار نشده و یا اوراق ارزشیابی آنان مفقود یا معدوم گردیده است می توانند با تایید کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش منطقه در اولین فرصت و حداکثر تا یکماه پس از پایان ایام ارزشیابی در ارزشیابی مجدد شرکت نمایند.

ماده (25): دانش آموزانی که به دلایل موجه از قبیل شرکت در المپیادها و دوره های آموزشی مربوط، مسابقات علمی، فرهنگی، ورزشی و نظایر آن و با تشخیص کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش موفق به شرکت در ارزشیابی مربوط نمی شوند، می توانند علاوه بر استفاده از ماده 21 در نوبت ارزشیابی بعدی شرکت کنند. قبولی آنان به عنوان قبولی در ارزشیابی نوبت قبل محسوب خواهد شد.

 ماده (26): کلیه کسانی که یکی از بستگان درجه اول آنها در طول سال تحصیلی شهید، اسیر یا مفقود می گردد و همچنین دانش آموزانی که یکی از بستگان درجه اول آنها در فاصله یک ماه قبل از آغاز ارزشیابی نوبت دوم یا شهریور ماه فوت می شود، در آن نوبت ارزشیابی مردود نخواهند شد. این قبیل افراد می توانند علاوه بر نوبت های ارزشیابی مذکور در یک نوبت ارزشیابی دیگر همراه با غایبین موجه شرکت کنند.

 ماده (27): نمره ارزشیابی نوبت‌های اول، دوم و تجدیدی و وضعیت انضباط حداکثر یک ماه پس از خاتمه ارزشیابی در دفتر ثبت ارزشیابی مدرسه و کارنامه تحصیلی دانش‌آموزان در ستون‌های جداگانه به صورت رایانه‌ای ثبت می‌شود. تبصره - کارنامه دانش‌آموزان و دفتر ثبت ارزشیابی مدرسه حداکثر یک ماه پس از اعلام نتیجه قطعی ارزشیابی به امضای مدیر و مسئول ثبت نمرات می‌رسد و با مهر مدرسه مهر می‌گردد.

ماده (28): قبول شدگان ساعی و برجسته پایه اول راهنمایی تحصیلی با رعایت شرایط زیر و تقاضای کتبی ولی خود می توانند در ارزشیابی شهریور ماه پایه دوم راهنمایی شرکت نمایند ودر صورت موفقیت به صورت جهشی به پایه سوم راهنمایی ارتقاء یابند:

 الف) معدل کل پایه اول آنان حداقل 18 و نمره نوبت دوم آنان در هر درس حداقل 15 باشد.

 ب) در ارزشیابی شهریور ماه پایه دوم در هیچ یک از مواد درسی نمره کمتر از 16 کسب ننماید.

تبصره 1- نمرات قبول شدگان ارزشیابی جهشی در ستون شهریور ماه دفتر ثبت ارزشیابی و کارنامه تحصیلی ثبت، و با ذکر استناد به مفاد این ماده مهر و امضا می شود.

تبصره 2- شرایط جهش در مدارس راهنمایی تحصیلی وابسته به سازمان ملی پرورش استعداهای درخشان به شرح ذیل می باشد:

 الف) معدل کل دانش آموز حداقل 19 بوده و در ارزشیابی نوبت دوم در هیچ یک از مواد درسی نمره کمتر از 18 نداشته باشد.

ب) در ارزشیابی مربوط به جهش تحصیلی که در شهریور ماه برگزار می شود، در هیچ یک از مواد درسی نمره کمتر از 17 کسب ننماید.

ماده (29): افراد مشروحه زیر با رعایت حداقل سن متعارف که برای پایه های اول تا سوم دوره راهنمایی تحصیلی به ترتیب 11، 12 و 13 سال تمام می باشد، می توانند با درخواست کتبی و تأیید مراجع مربوط و معرفی اداره آموزش و پرورش منطقه/ ناحیه/ شهرستان در ارزشیابی ورودی(تعیین پایه تحصیلی) - که از کلیه درسهای مربوط به آن پایه به عمل می آید- در اولین نوبت رسمی ارزشیابی،همراه باسایر دانش آموزان شرکت کنند و در صورت قبولی در کلیه درسهای هر پایه مدرک قبولی برای آنان صادر می شود و با رعایت شرایط مجاز به ادامه تحصیل خواهند بود:

1- افرادی که قسمتی از تحصیلات خود را در مدارس خارجی گذرانیده اند و مدرک تحصیلی آنان قابل ارزشیابی در کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی نمی باشد و یا هیچگونه مدرک تحصیلی که میزان تحصیلات خارجی آنها را مشخص کند نداشته باشند.

 2- افرادی که به دلیل عدم دسترسی به مدرسه یا بیماری نتوانسته اند به موقع وارد مدرسه شوند.

 3- دانش آموزانی که بخشی از مدارک تحصیلی آنان در اثر حوادثی از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و .... از بین رفته و هیچگونه سابقه ای از مدارک آنان وجود نداشته باشد.

 4-افرادی که در ادامه تحصیل آنان فاصله ایجاد شده است مشروط بر آنکه دارای مدرک پنجم ابتدایی باشند.

تبصره 1- ارزشیابی ورودی (تعیین پایه) در دوره راهنمایی تحصیلی طبق مفاد این آیین‌نامه به صورت یک نوبتی است وموادارزشیابی و شرایط قبولی آنان مانند داوطلبان آزاد خواهد بود. در صورت مردودی ، مدرسه می‌تواند از وی درپایه پایین‌تر ارزشیابی به عمل آورد.

 تبصره 2- نمرات ارزشیابی ورودی (تعیین پایه) قبول‌شدگان در ستون ملاحظات دفتر ارزشیابی آن سال و کارنامه تحصیلی آنان ثبت می‌شود. شماره معرفی‌نامه با اشاره به ماده 29 این آیین‌نامه در ستون ملاحظات درج و توسط مدیر مدرسه امضاء و مهر می شود.

تبصره 3- چنانچه مدارک تحصیلی خارجی دانش آموزی جهت ارزشیابی ناقص باشد و تا پایان ارزشیابی خرداد ماه پایه تحصیلی قطعی دانش آموز توسط کمیسیون ارزشیابی مدارک خارجی مشخص نشود، ارزشیابی خرداد و شهریور وی به عنوان ارزشیابی ورودی (تعیین پایه) محسوب خواهد شد و چنانچه دانش آموز در ارزشیابی شهریور ماه قبول نشود می تواند جهت تعیین پایه در ارزشیابی دروس پایه پایین تر به صورت یک نوبتی شرکت کند.

 تبصره 4- در مورد دانش آموزان استثنایی، به حداقل سن متعارف در هر پایه تحصیلی در این ماده 2 سال اضافه می شود.

ماده (30): دانش آموزانی که به دلایل مختلف از قبیل عدم دسترسی به مدرسه، تکرار پایه و وقفه تحصیلی در شرایط سنی بالاتر از سن متعارف پایه تحصیلی خود قرار دارند، می توانند در صورت قبولی در ارزشیابی خرداد ماه با حداقل معدل (14)، در شهریور ماه همان سال تحصیلی در ارزشیابی پایه بالاتر در مدرسه قبلی یا مدرسه جدیدی که برای ادامه تحصیل ثبت نام کرده اند، به صورت یک نوبتی شرکت کنند و در صورت احراز شرایط قبولی به پایه بعدی ارتقاء یابند. تبصره: کارنامه و دفتر ارزشیابی تحصیلی برای شرکت کنندگان در ارزشیابی موضوع این ماده به صورت یک نوبتی تنظیم می گردد.

 ماده (31): دانش آموزانی که تا پایان شهریور ماه شرایط قبولی پایه سوم راهنمایی تحصیلی را احراز نمی کنند، می توانند در ارزشیابی نوبت دی ماه سال تحصیلی بعد به صورت داوطلب آزاد در ارزشیابی دنباله دروس خود شرکت کنند و در صورت کسب شرایط قبولی، گواهینامه پایان تحصیلات دوره راهنمایی تحصیلی را دریافت نمایند.

 تبصره 1- این مصوبه شامل آن دسته از دانش آموزان مدارس روزانه که تا پایان شهریور ماه دارای حداقل 16سال تمام می باشند و همچنین دانش آموزان مدارس بزرگسالان، داوطلبان آزاد، بزرگسالان شرکت کننده در ارزشیابی جامع و دارندگان کارنامه مردودی سال سوم راهنمایی در سالهای قبل می شود.

 تبصره 2- افرادی که در ارزشیابی دی ماه شرایط قبولی پایه سوم راهنمایی تحصیلی را کسب می کنند به شرط دارا بودن سایر شرایط، می توانند از نیمسال دوم در دبیرستانهای بزرگسالان ثبت نام کرده و ادامه تحصیل دهند.

 تبصره 3- سئوالات ارزشیابی این گونه دانش آموزان از تمام محتوای کتاب های درسی مربوط طرح خواهد شد.

ماده (32) : ارزشیابی داوطلبان آزاد دوره راهنمایی تحصیلی با رعایت بندهای زیر برگزار می‌شود :

الف) مواد و تبصره‌هایی از این آیین‌نامه که ناظر بر تحصیلات ضمن سال تحصیلی دانش‌آموزان است، شامل داوطلبان آزاد نخواهد بود.

ب) برای داوطلبان آزاد نمره ارزشیابی تکوینی منظور نمی‌شود.

ج) داوطلبان آزاد از ارزشیابی انضباط ودروس ورزش و پرورشی معاف اند و برای آنان در این دروس نمره‌ای منظور نمی‌شود.

 د) داوطلبان آزاد از گذراندن بخش عملی درس آمادگی دفاعی معاف بوده و نمره بخش نظری به عنوان نمره این درس منظور خواهد شد.­­

ﻫ) داوطلبان آزاد و دانش‌آموزان مدارس بزرگسال پایه اول راهنمایی تحصیلی که واجد شرایط مندرج در ماده 28 این آیین‌نامه می‌باشند می‌توانند شهریورماه در ارزشیابی جهشی شرکت کنند و در صورت احراز شرایط مندرج در ماده مذکور به پایه سوم راهنمایی ارتقاء یابند.

 ماده (33) :ارزشیابی جامع دارندگان مدرک قبولی پایه پنجم ابتدایی مشروط بر آنکه حداقل 18 سال تمام سن داشته باشند، می توانند در زمان برگزاری ارزشیابی نوبت دوم یا شهریور ماه پایه سوم راهنمایی تحصیلی به صورت داوطلب آزاد در ارزشیابی جامع شرکت کنند و در صورت موفقیت کارنامه قبولی پایه سوم راهنمایی تحصیلی را دریافت نمایند.

تبصره1- مبنای محاسبه سن، اول مهرماه هر سال تحصیلی خواهد بود.

 تبصره 2- سؤالات دروس تعلیمات دینی،اجتماعی،تاریخ وجغرافیا درارزشیابی جامع ازکتاب‌های هر سه پایه دوره راهنمایی تحصیلی به نسبت 5 نمره ازپایه اول،5 نمره ازپایه دوم و10 نمره ازپایه سوم طرح می‌شود.سؤالات سایردروس همانندسؤالات دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی تحصیلی خواهد بود.

تبصره 3- نتیجه ارزشیابی جامع، مطابق مقررات مربوط به داوطلبان آزاد و مفاد این آیین‌نامه اعلام خواهد شد.

 ماده (34) : به‌ قبول‌ شدگان‌‌‌ پایه‌ سوم‌ راهنمایی‌ علاوه‌ بر کارنامه‌ ، گواهینامه‌ پایان‌تحصیلات‌ دوره‌ سه‌ ساله‌ راهنمایی‌ تحصیلی‌ نیز اعطاء می‌شود.

 ماده (35) : دفتر ثبت ارزشیابی تحصیلی و تربیتی مدرسه باید حداکثر یک ماه پس از آخرین ارزشیابی در آن سال پلمپ شده و توسط فردی که از سوی اداره آموزش و پرورش مأمور می‌شود بررسی، مسدود، مهر و امضاء گردد.

ماده (36): ارزشیابی دانش آموزان دوره عمومی بزرگسالان و مدارس ایرانی خارج از کشور طبق مفاد این آیین نامه انجام می گیرد. تبصره- درس آموزش دفاعی از جدول مواد درسی مدارس ایرانی خارج از کشور و درس ورزش از جدول مواد درسی دوره راهنمایی تحصیلی بزرگسالان( شبانه ) حذف می شود.

 ماده (37) : اوراق ارزشیابی های پایانی نوبت دوم و تجدیدی حداکثر به مدت شش ماه بعد از پایان سال تحصیلی نگهداری و سپس برابر مقررات امحاء می‌شود، ولی دفاتر ثبت ارزشیابی مدرسه به طور دائم نگهداری می‌شود. کارنامه تحصیلی دانش‌آموز نیز تا مدتی که برابر مقررات تحویل ولی وی نشده است باید در مدرسه حفظ گردد.

ماده (38): با متخلفان در ارزشیابی، طبق آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش رفتار می شود.

 ماده (39) : نظارت بر برگزاری ارزشیابی‌های پیشرفت تحصیلی دوره راهنمایی تحصیلی داخل و خارج کشور برعهده معاونت آموزش و پرورش عمومی و با همکاری معاونت توسعه مشارکتهای مردمی می باشد. تبصره – نظارت بر ارزشیابی های پیشرفت تحصیلی دوره راهنمایی مراکز آموزشی سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان و سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور( حسب مورد) به عهده سازمان مربوط خواهد بود.

 ماده(40) :

با تصویب این آیین نامه مقررات مغایر لغو می شود.

نوع ارزشیابی پایانی هر درس در دوره راهنمایی تحصیلی

 ردیف     نام درس نوع ارزشیابی        ملاحظات

1             قرآن                              کتبی - شفاهی 10 نمره کتبی - 10 نمره شفاهی

 2      تعلیمات دینی                                   کتبی

3         عربی                           کتبی - شفاهی 15 نمره کتبی - 5 نمره شفاهی

4      تعلیمات اجتماعی                                 کتبی

5        تاریخ                                                   کتبی

6     جغرافیا                                                  کتبی

 7     قرائت فارسی (خواندن و درک مطالب و دستور زبان فارسی) شفاهی

8     املاء فارسی                                           کتبی

9    انشاء فارسی                                       کتبی

  10  قرائت و مکالمه زبان خارجی             شفاهی

11   دستور، درک مطلب، املاء و جمله‌نویسی زبان خارجی کتبی

 12   ریاضیات                                          کتبی

 13   علوم تجربی                   کتبی - عملی 15 نمره کتبی ـ 5 نمره عملی

 14    شناخت حرفه‌و فن                 کتبی - عملی 8 نمره کتبی - 12 نمره عملی

 15    هنر                                                عملی

16    ورزش                                 عملی - شفاهی

 17     آموزش آمادگی دفاعی                    کتبی

 18      پرورشی                                 کتبی - نظری و عملی 5 نمره کتبی - 15 نمره نظری و عملی و حضور فعال دانش آموز

منبع :وبلاگ رویکردهای جدید درتعلیم وتربیت