تبلیغات
شیوه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - ارزشیابی باز و گروهی


Admin Logo
themebox Logo


استخاره آنلاین با قرآن کریم


جاوا اسكریپت

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
تاریخ:یکشنبه 20 آذر 1390-22:13

ارزشیابی باز و گروهی

ارزشیابی باز:

باتوجه به کلیه ویزگیهای مثبت ذهنی دانش آموزان،معلمان باید محدوده ی معینی ازیادگیری آنها را درنظر گرفته و برای پرورش آن بکوشند.

مثلا“میتوان باطراحی سوالاتی که دانش آموزبتواند بااستفاده ازمتن کتاب جواب دهد.  بااستفاده ازمتن سوالی یا نقشه ی مفهومی راطراحی کند.

 ارزشیابی گروهی:

طبق امارها اکثرافرادی که ازکار اخراج می شوند به دلیل این است که نمیتوانند بادیگران به درستی کارکنند. کارگروهی باعث می شوددانش آموزان درفعالیت های اجتماعی موفق باشند.

 فایده ی این نوع ارزشیابی این است که دانش آموزان ازهم می آموزند واعتماد به نفس آنها تقویت می شود.این خودباوری واتکا به نفس،دست آورد بسیار باارزشی است که درشیوه های سنتیجایگاهی ندارد.

این شیوه ی ارزشیابی،امتحان رابه یک محیط شاد وپرازنشاط تبدیل می کند درعمل دانش آموزدریک زمان هم یاد می گیرد،هم یاد می دهد،هم امتحان می دهد.

این که نمره ی افراد درگروه چگونه باشد(همه یکسان یا غیر یکسان)به تشخیص دبیر است که باید اطلاعات کافی درمورد تک تک دانش آموزان داشته باشد تا بتواند به قضاوت بنشیند.